Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması:

Bitki koruma ürünü nedir?

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğe göre; Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatlardır.

Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsatlandırılması için genel bilgiler:

Bitki koruma ürünü tanımı içine giren ve aşağıda belirtilen preperatların piyasaya arz edilebilmeleri için ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir. Bunlar;
- Pestisitler,
- Bitki gelişim düzenleyicileri (BGD),
- Böcek cezbedicileri (Attractants),
- Böcek uzaklaştırıcıları (Repellents),
- Böcek gelişimi düzenleyicileri (IGR),
- Beslenmeyi engelleyiciler,
- Biyopreparatlar,
- Bitki aktivatörleri,
- Fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler,
- Biyolojik mücadele etmenleri,
- Tuzak ve feromonlar'dır.

Bitki koruma ürünlerinin ruhsat başvurusu Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yapılır.
Bir bitki koruma ürününün ülkemizde ruhsatlandırılabilmesi için o ürün formülasyonunda kullanılan aktif maddesinin Avrupa Birliği veya G8 ülkelerinde ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir.

Ruhsat başvurusu süreci:

1. Ruhsat başvurusu için ilk aşama "Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi" alınmasıdır. Bunun için gereken belgelerle Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.
2. Söz konusu belge alındıktan sonra, bitki koruma ürününün hangi ruhsat başvurusu kapsamında olduğuna göre gereken belgelerle ruhsat başvurusu yapılır.
Ruhsat başvurusu için aktif maddeye göre değişen ruhsat başvurusu türleri ve bu başvuru türlerine göre sunulması gereken belgeler bulunmaktadır.
Ruhsat başvurusu türleri:
1. Yeni bir aktif maddeyi içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması
2. Daha önce ruhsatlandırılmış bir aktif maddenin farklı oran ve/veya formülasyonlarını içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması
3. Birden fazla aktif madde ihtiva eden karışım haldeki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması
4. Emsalden ruhsatlandırma
5. Bitki aktivatörlerinin ruhsatlandırılması
6. Tuzak ve feromonlar, atraktantlar, repellentler ve görsel çekicilerin ruhsatlandırılması.

Bu başvuru türlerinden:
- Yeni bir aktif maddeyi içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması: Ülkemizde daha önce ruhsatlandırılmamış bir aktif maddeyi içeren ürünün, ülkemizde ruhsatlandırılabilmesi için,
- Daha önce ruhsatlandırılmış bir aktif maddenin farklı oran ve/veya formülasyonlarını içeren bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması: Daha önce ruhsatlandırılmış olan ancak aktif madde miktarının ve/veya formülasyonu farklı olan ürünlerin ruhsatlandırılabilmesi için,
- Birden fazla aktif madde ihtiva eden karışım haldeki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması: Bitki koruma ürünü birden fazla aktif madde içeren bir karışımdan oluşuyorsa, bu kapsamdaki bir ürünün ruhsatlandırılabilmesi için,
- Emsalden ruhsatlandırma: Ülkemizde ruhsatlı olan ve ruhsat tarihi üzerinden en az 10 yıl geçmiş bir bitki koruma ürününü emsal göstererek, yeni bir bitki koruma ürününü ruhsatlandırılması içindir.

Bu doğrultuda, ruhsat başvurusu türüne göre belirtilen/gereken bilgi ve belgeler hazırlanarak ruhsat başvurusu yapılır.
Genel Müdürlüğe sunulan ruhsat başvuru dosyası Kurum tarafından incelenip değerlendirilir.
Ruhsat başvurusunda bulunulan bitki koruma ürünleri ile ilgili istenilen bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilirse, eksikliğin giderilmesi istenir. Eksiklik olmaması halinde ruhsat başvurusu Genel Müdürlük tarafından kabul edilir.

Ruhsat geçerlilik süresi:

Bitki koruma ürünleri için verilen ruhsatlar 10 yıl süre ile geçerlidir. Ruhsatın geçerlilik süresi ruhsat üzerinde belirtilir.
Bu süre sonunda Kurum tarafından belirtilen bşartların ilgili firma tarafından sağlanması durumunda, 10 yıllık süreler halinde ruhsat süresi uzatılabilir.

Etiket:

Söz konusu Yönetmelik uyarınca,
Bitki koruma ürünleri yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmadıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemez. Satışa hazır olan veya piyasaya verilen bitki koruma ürünü ambalajlarında, Genel Müdürlük tarafından onaylı etiket bulunması zorunludur.

Bitki koruma ürününün ruhsat başvurusuna esas bilgilerle birlikte Yönetmelikteki örneğe uygun olarak hazırlanan iki nüsha basılı etiket örneği Genel Müdürlüğe sunulur. Bitki koruma ürünü ambalajlarında, bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek uygun bulunan ve onaylanan etiketlerde bulunan bilgilerin kullanılması zorunludur.

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması kapsamındaki hizmetlerimiz:

- Ruhsat başvurusu dosyası hazırlanması, başvuru yapılması, başvurunun sonuçlanıncaya kadar takibi,
- Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve etiket örneğinin hazırlanması.
İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...