Deterjanların ve Yüzey Aktif Maddelerin Piyasaya Arz Edilmeleri:

Deterjanların Bildirimi nasıl yapılmaktadır?

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ'in (31 Ekim 2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) yürürlükten kaldırılması ile piyasaya ilk kez arz edilecek deterjanlar için gereken bildirim zorunluluğu da yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Ancak, 27 Ocak 2018 tarihli, 30314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte; deterjanlar ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilebilmelerine ilişkin olarak aşağıdaki hükümler bulunmaktadır:
- Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında aynı zamanda aktif madde olan ve dezenfektan olarak kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilebilmeleri için Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirtilen şartlar, kısıtlamalar ve özelliklere uygun olması gerekmektedir.

- Yönetmelikte belirtilen nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterine uygun olan yüzey aktif maddeler ile yüzey aktif maddeleri içeren deterjanların biyolojik kısıtlamaya tabi olmaksızın piyasaya arz edilebileceği belirtilerek, nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik seviyesinden daha düşük seviyede yüzey aktif maddeler içermesi durumunda, imalatçılar ürünlerini piyasaya arz edebilmek için Bakanlıktan istisna talep edebilirler.

Deterjanların içindeki bütün yüzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik testlerini geçememeleri durumunda, birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyleri ölçülür. Birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyi Yönetmelikte belirtilenden daha düşük olan deterjan yüzey aktif maddelerine istisna verilemez.

- İçeriğinde Fosfat ve diğer Fosfor içeren bileşiklerin piyasaya arz edilebilmeleri için Yönetmelikte belirtilen kısıtlamalara uygun olmaları gerekmektedir.

- Sağlık ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen karışımları piyasaya arz eden imalat ve ithalatçılar, karışımın kimyasal özellikleri ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi talep edildiği zaman Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Deterjanlarda Nitrilotriasetik asit ve tuzları kullanılamaz.

- Ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı %20'yi geçemez.

- Deterjanların piyasaya arz edilebilmeleri için ambalajları üzerindeki etiketlemenin belirtilen hükümlere uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Deterjanların Etiketlenmesi ve Ambalajlanması ile ilgili gereklilikler:

- Deterjanların ambalajlarının üzerinde yer alan etiketlerde; Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında Yönetmelikte belirtilen etiketlemeye ilişkin hükümler ile birlikte; Ürün adı, ticari adı, piyasaya arz edilmesinden sorumlu tarafın adı, ticari markası, iletişim bilgileri, deterjan içerik bilgisi, kullanma talimatları, varsa özel uyarılar, içerik veri bilgisinin bulunduğu adres gibi Yönetmelikte belirtilen bilgilerin bulunması gerekmektedir.

- Tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan ve sıvı tüketicilere yönelik çamaşır deterjanları ile bulaşık deterjanlarının bir dış ambalaj içinde ihtiva edilmesi gerekmekte olup, bu ambalajların yapısal özelliklerinin belirtilen özelliklere uygun olması gerekmektedir.

- Ayrıca, tüketicilere yönelik çamaşır ve otomatik bulaşık deterjanlarının ambalajları üzerinde önerilen dozaj miktarı bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.

Deterjanların ve yüzey aktif maddelerinin piyasaya arz edilmeleri konusundaki hizmetlerimiz:

- Mevzuat danışmanlığı hizmeti,
- İstisna başvurusu dosyası hazırlama hizmeti,
- Güvenlik bilgi ve formu ve Etiket hazırlama hizmeti'dir.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...