Güvenlik Bilgi Formu

-Güvenlik Bilgi Formu nedir? Nasıl hazırlanır?

Güvenlik Bilgi Formu (GBF), İngilizce olarak "Material Safety Data Sheet" ifadesinin baş harflerinin kısaltılmasından oluşan MSDS olarakta bilinmekte ve kullanılmaktadır.
"Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe" göre Güvenlik Bilgi Formu:
İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla; zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu ve işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belge olarak tanımlanmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu bir anlamda o madde/karışımın kimliği olarak düşünülebilir. Söz konusu madde/karışımın fiziksel ve kimyasal özellikleri yanında depolanması, çalışılması, taşınması sırasında uyulması gerekli tüm bilgilere ulaşabileceğimiz çok önemli bir belgedir. Ayrıca o kimyasalla bir kazaya maruz kalınması durumunda acil durum prosedürlerinin uygulanmasına yönelik bilgileri içerdiği için İş Güvenliği ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu 16 başlıktan oluşur. Bu başlıklar:
1. Madde/Karışımın kimliği
2. Zararlılık tanımlanması
3. Bileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikler
4. İlk Yardım Önlemleri
5. Yangınla Mücadele Önlemleri
6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler
7. Elleçleme ve Depolama
8. Maruz Kalma Kontrolleri
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
10. Kararlılık ve Tepikime
11. Toksikolojik Bilgiler
12. Ekolojik Bilgiler
13. Bertaraf Etme Bilgileri
14. Taşımacılık Bilgileri
15. Mevzuat Bilgileri
16. Diğer Bilgiler'dir.

güvenlik bilgi formu ankara

Ayrıca Sınıflandırma, Ambalajlanma ve Etiketleme ile ilgili önceki mevzuatımız olan Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılan risk ve güvenlik ifadeleri ile tehlike işaretlerinin yerini, güncel mevzuatımız olan Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında zararlılık, önlem ifadeleri ile zararlılık işaretleri aldığından, önceki mevzuatımıza göre hazırlanan güvenlik bilgi formlarının yeni mevzuatımıza göre güncellenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Avrupa Birliği üye ülkelerine kimyasal madde ihraç eden veya ithal eden firmaların, Küresel uyum sistemi kapsamında ve yeni mevzuatımızda da kullanılan zararlılık işaretlerine göre güvenlik bilgi formlarını güncelletmeleri gerekmektedir.

Ürünlerinizin güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve güncellenmesi konusunda hizmet almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ana sayfaya dönüş

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...