Hizmetlerimiz:

KİMYASAL MADDE VE KARIŞIMLARIN PİYASAYA ARZ EDİLMELERİNE İLİŞKİN:

- Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması,
- Ürün Etiketinin hazırlanması,
- Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi, ürün bilgi dosyası hazırlanması,

BİLDİRİM/RUHSAT BAŞVURU HİZMETLERİMİZ:

- Biyosidal ürünlerin,
- Deterjan ve Yüzey Aktif Maddelerinin,
- Bitki koruma ürünlerinin,
- Tıbbi olmayan Veteriner olmayan sağlık ürünlerinin,
- Madeni Yağların,
Ruhsat veya bildirimlerine ilişkin ilgili kurumlara yapılacak başvuruları için başvuru evraklarının/dosyalarının hazırlanması.

KİMYASALLARIN YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

KİMYASALLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...