Danışmanlık Hizmetlerimiz

biyosidal ürün ruhsatı

Biyosidal Ürünler

Biyosidal ürünlerin ruhsat başvuru dosyalarının ilgili mevzuatlarına göre hazırlanması ve başvurularının yapılması. Detaylı bilgi için tıklayınız.

kozmetik ürün bildirimi

Kozmetik Ürünler

Kozmetik ürün bildirimlerinin yapılması, ürün formülasyon ve etiketinin değerlendirmesi, ürün güvenlilik değerlendirmesi ve bilgi dosyası hazırlanması. Detaylı bilgi için tıklayınız.

tıbbi cihaz bildirimi

Tıbbi Cihaz

Tıbbi cihaz firma kayıtlarının, ürün ve belge bildirimlerinin yapılması. Detaylı bilgi için tıklayınız.

tibbi veteriner

Veteriner Sağlık Ürünleri

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin bildirimi, veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni başvurusu. Detaylı bilgi için tıklayınız.

kozmetik güvenlilik değerlendirmesi

Bitki Koruma Ürünleri

Bitki koruma ürünleri'nin ruhsat başvurusu dosyasının hazırlanması. Detaylı bilgi için tıklayınız.

kozmetik güvenlilik değerlendirmesi

Güvenlik Bilgi Formu (GBF)

- Güvenlik Bilgi Formu (GBF/MSDS) hazırlanması
- Deterjan Ürünleri GBF, Ürün Etiket Örneği hazırlanması
kimyasalların kaydı

Kimyasalların Kaydı

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında kimyasalların kaydının yapılması. Detaylı bilgi için tıklayınız.

kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında Kimyasal Güvenlik Raporu hizmeti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tek temsilcilik

Tek Temsilcilik

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında Tek Temsilcilik hizmeti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...