Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi

Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi raporu nedir? hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya,
Ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak, önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. (Kozmetik Yönetmeliği, madde 6)

Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi raporu:
Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporudur.

Kozmetik ürün güvenlilik raporu; Kısım A ve Kısım B olmak üzere, 2 kısımdan oluşmaktadır.
-Kısım A'da:
1. Kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimi
2. Kozmetik ürünün fiziksel/kimyasal özellikleri ve stabilitesi
3. Mikrobiyolojik Kalite
4. Safsızlıklar, kalıntılar, ambalaj materyali hakkında bilgi
5. Normal ve makul olarak öngörülebilir kullanım
6. Kozmetik ürüne maruziyet
7. Formülde yer alan maddelere maruziyet
8. Formülde yer alan maddelerin toksikolojik profili
9. İstenmeyen Etkiler ve Ciddi İstenmeyen Etkiler
10. Kozmetik ürün bilgisi
- Kısım B'de:
1. Değerlendirme sonucu
2. Etikette yer alan uyarılar ve kullanma talimatları
3. Gerekçelendirme
4. Güvenlilik değerlendirme sorumlusu ile ilgili bilgiler ve Kısım B’nin onaylanması bilgileri yer alır.

Kozmetik ürün güvenlilik raporu hazırlanması neden gerekmektedir?

Üreticinin, bir kozmetik ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, bu ürün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını ve ürüne ilişkin güvenlilik raporunun düzenlenmesi konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.
Ayrıca üreticinin, ürünün piyasaya arz edilmesinin ardından elde edilen yeni ve ilave bilgilerle güvenlilik raporunun güncel tutulmasını sağlaması gerekmektedir.

Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi kapsamındaki hizmetlerimiz:

- Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirmesi,
- Kozmetik ürün bilgi dosyası hazırlanmasıdır.

İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...