Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri'nin Bildirimi:

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünü nedir?

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği'ne göre (RG Sayı 28145, 17 Aralık 2011):
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri: Hayvana ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hale getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan ürünleridir.
Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri:
- Kozmetik ürünlerini yani hayvanların deri, tırnak, meme, kulak gibi dış kısımlarına veya ağız boşluğuna uygulanmak üzere, temizlik, koku verme, görünümü değiştirme, koruma veya iyi bir durumda tutma amaçlarıyla hazırlanmış ürünleri,
- Esas olarak tıbbi bir etkisi olmayan ancak içerdiği maddeler nedeniyle esas tedaviye yardımcı olarak kullanılan, harici uygulamaya özgü ve kozmetik benzeri ürünleri kapsar.
(Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG Sayı 31043, 18 Şubat 2020)

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri piyasaya nasıl arz edilir?

- Tıbbi olmayan bir veteriner sağlık ürününü üretmek, ürettirmek, ithal veya ihraç etmek ve piyasaya sunmak isteyen kişiler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde bulunmadan ürünlerin üretilmesi, ithali, ihracı, piyasaya arzı ve ambalajlanması gibi konularda faaliyet gösterilemez.
- Üründe veya üretim yerinde yapılan her türlü değişiklik bildirime tabidir.

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin bildirimi nasıl yapılır?

Bildirim aşamaları şöyle özetlenebilir:
1. Bildirimde bulunmak isteyen kişiler, Bakanlık tarafından belirtilmiş olan belgelerle (firma, sorumlu personel, üretim ve ürün özellikleri bilgileri, bildirim ücreti dekontu gibi), Genel Müdürlüğe bildirim için başvurur.
2. Bakanlık, başvuruyu sunulan belgeler açısından inceler.
- Bakanlıkça uygun başvuru incelenip değerlendirilir. Uygun bulunan bildirimlere, Bakanlık tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bildirimin kayda alındığını iletilir. Bildirim sahibi bu belge ile ürünlerini üretebilir, ürettirebilir, ithal edebilir ve piyasaya arz edebilir.
- Ancak Bakanlıkça uygun bulunmayan bildirimler, sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir. Uygunsuzlukların giderilmesi için başvuru sahibine bir aylık süre tanınır. Bu sürede uygunsuzlukları giderilmeyen başvurular, sahibine iade edilir.
Bakanlık, gerek gördüğünde ürünlerin analiz edilmesini talep edebilir.

tıbbi olmayan veteriner ürünü bildirim

Bildirim sahibinin sorumlulukları nelerdir?

-Ürünle/üretimle ilgili sorumluluklar:
Ürünler, kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen şekilde kullanıldıkları takdirde insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde olmak zorundadır. Bildirim sahibi, bu hususla ilgili tüm önlemleri almakla sorumludur.

Ayrıca bildirim sahibinin bildirimi yapılan ürünle ilgili olan her türlü değişikliği Bakanlığa bildirmek, adres veya şirketin yapısı gibi hususlarda oluşabilecek değişiklikleri bildirmek, ürünlerin üretimi, satışı, ithalatı ve ihracatı ile ilgili kayıtları tutmak, en az iki yıl süreyle muhafaza etmek ve istendiğinde derhal Bakanlığa bildirmek, ürünlerin bileşiminde bulunan tüm maddelerle ilgili gelişmeleri takip etmek, sorumlu personel görevlendirmek, üretimin, Bakanlıkça belirlenen standatlara uygun olarak yürütüldüğünü garanti altına almak gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Yönetmelikte belirtildiği üzere; Ürünler, hayvanları bir hastalıktan koruma, tedavi etme, farmakolojik, immünolojik ya da metabolik yönde etki etmek suretiyle fizyolojik fonksiyonların sürdürülmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi gibi özelliklere sahip olamaz.

Sorumlu personel görevlendirme gerekliliği:

Bildirim sahibinin, sorumlu personel görevlendirme sorumluluğu bulunmaktadır.
Sorumlu personel veteriner hekim, eczacı, kimyager veya kimya mühendisi meslek unvanlarından birine sahip olmalıdır.
Sorumlu personelin görevi, üretim standartlarının uygulanmasını sağlamaktır.

Ürün Etiketi:

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünü etiketi üzerinde Yönetmelikte belirtilen bilgilerin bulunması gerekmektedir.
Ayrıca, etikette yanıltıcı ifadeler veya tıbbi iddialar yer almamalı ve ürün isimleri yanıltıcı olmamalıdır, hastalık isim ve etkenlerine benzetilmemesi gerekmektedir.

Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünlerinin bildirimi kapsamındaki hizmetlerimiz:

"Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri bildirim dosyalarınız Uzman Veteriner Hekimimiz tarafından hazırlanmaktadır."
- Bildirim başvurusu dosyasının hazırlanması,
- Bildirim başvurusu yapılması, başvuru sonuçlanıncaya kadar takibi,
- Ürün güvenlik bilgi formu ve ambalaj etiketi hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.


İşimiz sadece "Kimya" dır.
Kimyasallarla ilgili projelerinizde hedeflerinize Ulaş Proje & Danışmanlık'la ulaşın...